Reference

"Velmi oceňuji možnost vyzkoušet si, co znamená koučing, velmi milý a laskavý přístup kouče.

Potěšilo mě a posunulo každé setkání."

Blanka Hrdová

Sociální pracovník rané péče

"Do koučinku s Bárou jsem vstupovala v období, kdy se mi život měnil doslova z jednoho dne na druhý. Pravidelná setkávání mi ale do turbulentní doby vnášela řád a stabilitu a pomáhala mi nejen tohle období zvládnout, ale začít zařazovat změny, po kterých jsem už dlouho toužila, ale přiznávám, nedělala pro ně dost. Čekalo mě plnění akcí a úkolů, ke kterým jsem s i Bářiným vedením na setkání přišla a zavázala se k jejich uskutečnění. Bára se mi jako kouč pečlivě věnovala a opakovala mé vlastní myšlenky a poznatky, které jsem si tak lépe zvědomovala"

Michaela Malčíková

"Koučink s Baru byl pro mě velmi obohacující. Barča je velmi naslouchající a vždy mám pocit, že ji můj problém zajímá. Díky tomu ví přesně na co se zeptat. Díky ní jsem měla možnost poznat svoje silné stránky a posunout se ve svých tématech k řešení. Jako koučku doporučuji za její příjemnou komunikaci a pochopení."

Marie Zvonková

Sociální pracovník

"Koučink s Barčou hodnotím jako velmi prospěšný. Nejvíce oceňuji, jakým způsobem dokáže naslouchat a být přítomna v mém problému. Baru mě koučovala opakovaně, proto velmi oceňuji, že dokáže reagovat na každé téma. Má plně mou důvěru. Dokáže jít do hloubky, a vždy cítím, že mě chce pomoci se posunout, ale zároveň má trpělivost v tom, abych na řešení přišla sama. Baru jako koučku velice doporučuji."

Martina Kubátová

Masér a kouč