Co je koučink?

Co to vlastně je ten koučink? A kdo je vůbec kouč? V čem mi může pomoci? A potřebuji ho?

Pod pojmem koučink si spoustu lidí vybaví spoustu věcí. Ta pravá a správná metodika koučování není ještě tolik zažita v naší společnosti.

Pojďme se tedy podívat, co vlastně koučování je a jak koučování vypadá v praxi.

Koučování je velmi silný nástroj, díky kterému dochází k silnému uvědomění Vašich myšlenek. Díky němu budete odhodlanější, uvědomělejší, zodpovědnější a dosáhnete toho, čeho chcete s větší podporou, menší bolestí a strachem. 

Mezi Vámi a koučem musí být tzv. "vzájemná chemie". Vzájemná píšu záměrně, protože i klient musí sednout kouči, aby Vám kouč mohl skutečně pomoci. Proto vždy při výběru kouče dbejte na své pocity a vzájemné porozumění. Kouč pro Vás vytváří bezpečný prostor a pomůže Vám v řešení důležitých témat, na které není v běžném životě dostatek času. 

Kouč Vám nebude radit, nebude Vás soudit a nikdy Vás nebude hodnotit ale bude Vám pokládat takové otázky, které Vás přivedou na Vaše odpovědi, které potřebujete. Bude se Vás ptát na otázky, která Vás budou nutit k zamyšlení a otevřou Vám bránu k řešení Vašich životních témat.


KOUČ - aktivně naslouchá, zrcadlí, shrnuje, parafrázuje, podporuje, oceňuje, respektuje, vytváří bezpečné prostředí, využívá koučovacích technik


Zaměstnání
Zaměstnání

& Hledáte svůj potenciál a jeho efektivní využití

& Chybí Vám motivace, energie a radost
& Cítíte syndrom vyhoření
& Uvažujete o změně zaměstnání
& Chtěli byste udržet zdravé vztahy na pracovišti 
& Hledáte práci "snů"
& Chtěli byste začít podnikat, ale máte strach z neúspěchu

Sebeláska Seberozvoj Sebevědomí
Sebeláska Seberozvoj Sebevědomí

& Máte nízké seběvědomí

& Ztrácíte svoji vnitřní rovnováhu
& Hledáte své životní priority a hodnoty 
& Neumíte ovládat své emoce
& Hledáte své skutečné já
& Postrádáte smysl svého života
& Neumíte říkat "NE"